‘Waarom moet je wachten tot je volwassen bent om iets goeds te doen?’

Al als pubers wilden Juul en Puck Knols arme gezinnen in Limburg helpen. Vier jaar later bereikt hun jongerenbeweging Juupu honderden gezinnen en vijf scholen in de regio: tijd om ze serieus te nemen. ‘Wij zitten hier niet als broer en zus, we vertegenwoordigen honderd jongeren.’

juul en puck

Foto: Coco Olakunle

Een voedselbank gerund door scholieren: zomaar een idee dat opkwam bij Juul en Puck Knols (nu respectievelijk 18 en 17 jaar), toen ze vier jaar geleden manieren zochten om armoede in hun eigen omgeving aan te pakken. Met een beetje hulp van hun vader gingen de Maastrichtse broer en zus al een week later van start: ze organiseerden een inzamelingspunt op hun eigen middelbare school waar medescholieren voedsel konden doneren.
In dezelfde wijk zetten ze een uitgiftepunt op, van waaruit het ingezamelde voedsel naar families werd gebracht die het konden gebruiken – al dan niet met kinderen op diezelfde school. Niet veel later was Juupu (een samenvoeging van de namen Juul en Puck) geboren: een beweging van, voor en door jongeren, die armoede bestrijdt, bewustwording over het thema vergroot en andere jongeren aanspoort om ook bij te dragen.
“Ons motto is: jong geleerd is jong gedaan”, zegt Puck trots. “Waarom moet je wachten tot je oud of volwassen bent, om iets goeds te doen?” Inmiddels hebben vijf Limburgse scholen zo’n inzamelingspunt, en zijn er ruim honderd jongeren vrijwillig actief bij de beweging. Van de inzamelaars tot de secretaris, het communicatieteam en de voorzitter: iedereen is scholier of net begonnen met een vervolgopleiding. Puck zit momenteel in haar havo-examenjaar; Juul is vorige maand begonnen met zijn opleiding Liberal Arts & Sciences aan Maastricht University.

Wij helpen mensen die net te veel verdienen en dan volledig buiten de boot vallen. Er is niets voor hen geregeld

Het verschil tussen Juupu en de ‘echte’ voedselbank is dat Juupu families helpt die juist net níet in aanmerking komen voor overheidssteun. Juul: “Dat zijn mensen die misschien een tientje te veel verdienen, en daarom volledig buiten de boot vallen, er is niets voor hen geregeld. En elk jaar verlaagt de overheid dat maximale inkomen om hulp te krijgen. Voor die mensen wilden we een soort vangnet bieden.”
Juupu hanteert geen harde inkomensgrens, maar via bestaande sociale wijkteams – verpleegkundigen, wijkagenten en maatschappelijk werkers – weten ze welke families baat zouden hebben bij hun voedselpakketten. Inmiddels bereikt Juupu 130 huishoudens in Limburg, met in totaal 350 mensen.

ARMOEDE DICHTBIJ HUIS

De bevlogenheid van Juul en Puck gaat ver terug, en werd geïnspireerd door hun vader Ceriel: vanwege zijn arbeidsongeschiktheid besteedde hij een groot deel van zijn tijd aan vrijwilligerswerk, en de verhalen die hij mee naar huis nam maakten indruk. In 2015 wilden ze – net zoals hun vader deed – meehelpen in een azc. “Maar dat mocht niet, want we waren ‘te jong’”, zegt Juul terwijl hij met zijn ogen rolt.

“We waren 13 en 14, we konden heus wel ergens mee helpen, broodjes smeren, íets.” Ze liepen ertegenaan dat vrijwilligersorganisaties vaak vrij formeel zijn georganiseerd: er zijn bepaalde functies, eisen en sollicitatieprocedures, en voor jongeren is daarom al snel geen plek. Juul: “We besloten dat systeem te omzeilen.”

Puck en Juul begonnen thuis zogeheten community dinners te organiseren: asielzoekers, eenzame ouderen, vrijwilligers en andere buurtgenoten konden bij hun thuis van een maaltijd genieten en zo even uit hun isolatie stappen. “Dat gaf zo’n goed gevoel”, zegt Puck. “Toen zagen we voor het eerst in dat armoede niet alleen financieel, maar ook sociaal is. Het gaat om een gevoel dat je geen kant op kunt, om eenzaamheid. Of om het feit dat een kind moet kiezen: óf op schoolreisje, óf op voetbal. Terwijl al die ervaringen even belangrijk zijn.” Die etentjes waren zo’n succes dat lokale organisaties het project overnamen. Puck en Juul konden hier en daar praktische klusjes doen voor sociale wijkteams, en organiseerden buurtbrunches voor zorgverleners en wijkbewoners. Telkens kwamen ze oog in oog te staan met de armoede die veelal achter gesloten deuren speelt.

We willen laten zien dat óók dichtbij huis mensen zijn die hulp nodig hebben

Dat was de aanleiding om zélf iets te doen, iets wat volwassenen volgens hen niet zouden kunnen: hun eigen leeftijdsgenoten in actie krijgen tegen armoede. In 2016 begonnen Puck en Juul met het inzamelingspunt op hun eigen school.

“Aan het begin keken veel klasgenoten ons raar aan”, lacht Puck. “Zo van: waarom zou je vrijwilligerswerk doen, als je ook een bijbaantje kan nemen waar je tenminste geld voor krijgt? Maar de kracht van Juupu is juist: wij spreken de taal van jongeren, we weten dat we vooral duidelijk moeten maken dat het leuk is om iets voor een ander te doen. Inmiddels zijn onze klasgenoten een stuk enthousiaster.”

De afgelopen vier jaar zetten nog vier Limburgse scholen zo’n voedselbank op, telkens geleid door een groepje scholieren. Naast de inzamelingen organiseert Juupu workshops en symposia op de scholen, om andere jongeren bij te praten over hoe het ervoor staat met armoede in Nederland. Puck: “Veel mensen denken dat armoede hier niet bestaat, of dat het wel meevalt. We willen laten zien dat óók dichtbij huis mensen zijn die hulp nodig hebben.”

Even leek corona roet in het eten te gooien, maar Juupu heeft dit jaar uiteindelijk juist nieuwe samenwerkingen gevonden. Ze werden bijvoorbeeld benaderd door het Rode Kruis, die graag producten wilde leveren die Juupu weer kon uitdelen. En Puck en Juul zochten zelf contact met verschillende supermarkten, die dagelijks een enorm overschot hebben maar producten die nog maar kort houdbaar zijn niet mogen doorverkopen. Juupu verspreidt die producten nog dezelfde dag – nog altijd onder mensen die net niet in aanmerking komen voor de officiële Voedselbank.

Sinds het nieuwe schooljaar zijn ook de inzamelpunten weer open, en de nieuwe samenwerkingen gaan door. De bewustwordingsactiviteiten vinden momenteel plaats via Facebook en Instagram.

‘DE SCHATTIGE BROER EN ZUS’

Ondanks alles wat ze al hebben bereikt, blijft het een uitdaging om serieus genomen te worden door andere organisaties, de gemeente en de media, verzucht Puck. “Het is al iets minder dan in het begin, toen we echt neerbuigend werden toegesproken. Volwassenen vonden ons ‘die schattige broer en zus’ met een klein projectje – en we moesten het vooral klein houden. Nou, als we daarnaar hadden geluisterd waren we nooit zo ver gekomen.”

Wij zitten hier niet als broer en zus, we vertegenwoordigen ruim honderd jongeren

Toen ze niet zo lang geleden bij de gemeente Maastricht aan tafel zaten, was het weer zover. Ze werken sinds het begin met de gemeente samen, de sociale wijkteams zijn immers vanuit de gemeente georganiseerd. Het idee was dat ze nog nauwer zouden gaan samenwerken, vertelt Juul. “Maar we werden duidelijk weer gezien als ‘die twee leuke jongeren’ met een schattig projectje. Terwijl ik nog tegen ze zei: wij zitten hier niet als broer en zus, we vertegenwoordigen ruim honderd jongeren.”

Het onderwerp raakt duidelijk een gevoelige snaar; vooral omdat Juupu juist is ontstaan vanwege een systeem dat verre van toegankelijk is voor jongeren. Juul: “Als we iets willen bijdragen wordt het ‘schattig’ gevonden, en mogen we niets zelf inbrengen. De meeste jongerenorganisaties worden aangestuurd door volwassenen. Als we daardoor geen zin hebben in vrijwilligerswerk, zijn we direct de ‘luie generatie’. Heel frustrerend.”

Geef jongeren in elk geval de kans om verantwoordelijkheid te dragen

Wat Juupu uniek maakt is, volgens Puck, dat ze de jongeren alle vrijheid en verantwoordelijkheid geven om zelf met acties of ideeën te komen. “We hebben eigenlijk nooit ‘vacatures’ opgesteld, er kwamen gewoon steeds meer jongeren naar ons toe die ook iets wilden doen en ergens goed in waren, zoals boekhouding, social media, leiding geven of design.”

Juul zou graag zien dat de hele samenleving op die manier naar jongeren kijkt. Bijvoorbeeld in de provinciale politiek, waar hij zelf ooit hoopt te werken: “Als er weer eens een besluit over scholieren wordt gemaakt, doe dan wat meer dan een simpele ja/nee-poll uitzetten. Alsof dat de stem van jongeren vertegenwoordigt. Geef ons in elk geval de kans om verantwoordelijkheid te dragen.”

Vitamines tegen het virus

Als brugklasleerling van het Maastrichtse Porta Mosana-college kwam Cornelia in aanraking met jongerenorganisatie Juupu. Het initiatief sprak haar direct aan. “Bij Juupu helpen we mensen die net niet in aanmerking komen voor hulp van de overheid. Maar ook net niet genoeg geld hebben om het zelf te doen.”Daarom deelt Cornelia samen met het Rode Kruis Maastricht, Meerssen, Mergelland voedselpakketten uit. Een van de mensen die er eentje krijgt is Anita: “Dat is hartstikke fijn. Eieren, groente en fruit, laatst ook shampoo en tandpasta. Het is gewoon heel fijn.”

Een voedselpakket kan heel veel betekenen

Sinds het begin van de coronacrisis heeft het Rode Kruis in Nederland 22.645 voedselpakketten uitgedeeld. Hiermee geven we een steuntje in de rug aan mensen die in de problemen zijn gekomen tijdens de coronacrisis. Anneque van Gerwen leidt het voedselhulpproject in Maastricht: “Mensen zijn heel dankbaar dat het Rode Kruis hen ziet.”

Op 4 juni 2020 rijdt een grote vrachtwagen vanuit Diemen naar Zuid-Limburg. In de laadruimte staan 240 kartonnen dozen, ieder precies even groot en zorgvuldig dichtgetaped. Een brood, een pak rijst, wat eieren, verse groenten: iedere doos is tot de rand toe gevuld met etenswaren.

Het is de eerste lading van de ruim 1.500 voedselpakketten die in de weken daarna Zuid-Limburg zullen bereiken. De pakketten zijn bedoeld voor mensen die het moeilijk hebben tijdens de coronacrisis, maar niet in aanmerking komen voor hulp van andere organisaties. Hun inkomen is bijvoorbeeld net iets te hoog voor de Voedselbank.

Het Rode Kruis deelt onder deze mensen voedselpakketten en boodschappenbonnen uit. Halverwege juli hadden we al 22.645 pakketten uitgedeeld in Nederland, en in veel regio’s lopen de projecten door. We werken daarbij samen met andere organisaties. Zo delen vrijwilligers in Zuid-Limburg de pakketten uit met de hulp van de lokale jongerenorganisatie JUUPU.

Ademruimte
Anneque van Gerwen van het Rode Kruis in Maastricht, Meerssen en Mergelland, ziet hoe veel mensen in deze tijd extra hulp kunnen gebruiken. “Er kwam bijvoorbeeld een vrachtwagenchauffeur bij ons. Hij was plotseling thuis komen te zitten door de coronacrisis. Van de ene op de andere dag had hij geen inkomsten meer. Een voedselpakket kan dan heel veel betekenen.”

De voedselhulp is bedoeld als tijdelijke oplossing om mensen financieel een beetje extra ademruimte te bieden. Van Gerwen: “Veel mensen verdienen bijvoorbeeld tien euro te veel voor de Voedselbank. Maar met tien euro red je het ook niet. We zagen bijvoorbeeld een kindje binnenkomen dat op kapotte schoentjes liep. We hopen dan dat zo’n gezin dankzij het voedselpakket die week een klein bedragje overhoudt om bij de tweedehandswinkel nieuwe schoentjes te kopen.”

Hulp uit onverwachte hoek
Van Gerwen en haar team krijgen hartverwarmende reacties. “Mensen zijn echt overdonderd. Ze kennen het Rode Kruis van grote noodhulpprojecten in het buitenland. Ze verwachten niet dat het Rode Kruis ook hen ziet, in een krachtwijk”.

Voor veel mensen voelt het dan ook wat ongemakkelijk om een voedselpakket op te halen. Ze zijn niet gewend om hulp te vragen en schamen zich voor hun financiële situatie. De vrijwilligers proberen hen een goed gevoel te geven. “We hebben het ter plekke niet over de problemen. We gaan voor een positieve insteek. We komen je helpen, laat ons gewoon een zonnestraaltje in je dag zijn.”

Goed nieuws
Dat zonnestraaltje hebben de vrijwilligers van het Rode Kruis en JUUPU inmiddels aan ruim 350 personen in Zuid-Limburg kunnen geven. Die mensen brengen bovendien ook weleens goed nieuws terug. Voor sommige van hen zijn een paar voedselpakketten precies genoeg om door een moeilijke situatie te komen. “We horen ook positieve verhalen. De vrachtwagenchauffeur kwam vertellen dat hij uitzicht heeft op werk. Hij heeft iets om naar uit te kijken, hij kan weer voor zijn eigen gezin zorgen. En wij hebben hem in de tussentijd kunnen helpen.”

Daarnaast heeft het noodhulpproject lokale ondernemers geïnspireerd om te onderzoeken hoe zij ook op langere termijn hulp kunnen bieden aan mensen in de wijk die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Van Gerwen: “De wortel en de eieren zijn geen doel op zich gebleken, maar een katalysator om zelf in de wijk met winkeliers, de tuindersvereniging en de woningcorporatie te gaan kijken hoe dit structureel kan worden opgepakt voor de doelgroep. Ik ben blij dat we als Rode Kruis dat zaadje hebben mogen planten.”

Bron: www.rodekruis.nl

Jongerenbeweging Juupu bundelt krachten met Rode Kruis

De coronacrisis heeft Juupu, een jongerenbeweging die een steentje wil bijdragen in de armoedebestrijding van Maastricht, een bijzondere samenwerking opgeleverd. Het Rode Kruis benaderde namelijk dit goede doel om de krachten te bundelen. Voor het nog relatief kleine Juupu is het een ongekende erkenning dat de internationale organisatie wil samenwerken. “Ze erkennen het nieuwe geluid, de frisse kijk en onvoorwaardelijke inzet van, voor en door jongeren van Juupu”, aldus Ceriel Knols, mede-oprichter.

Juupu is een initiatief van Juul (18) en Puck (16) Knols. Broer en zus wilden al vroeg in hun leven iets doen voor mensen die leven in armoede; aan de ene kant praktische hulp bieden, aan de andere kant bewustwording creëren onder de bevolking over dit probleem. Dankzij hun inzet kwamen er onder meer voedselinzamelpunten op Maastrichtse scholen. De hier opgehaalde producten worden verdeeld over uitgiftepunten, waarna zo’n 130 gezinnen op regelmatige basis van een voedselpakket worden voorzien. Dit zijn families die wel leven in armoede maar te veel verdienen om in aanmerking te komen voor de voedselbank. Juupu organiseert daarnaast ook workshops, themadagen, symposia en gastlessen rondom armoede. Er zijn inmiddels naast initiatiefnemers Juul en Puck honderd jongeren aan de slag binnen Juupu. En dat allemaal met behulp van vader Ceriel. Hij zet zich al langer vrijwillig in voor organisaties die mensen helpen die het wat minder breed hebben.

Coronacrisis
Omdat vanwege de coronacrisis deelnemende scholen hun deuren tijdelijk voor onderwijs moesten sluiten, kon er ook een tijd lang geen voedsel worden ingezameld. En toen kwam daar uit onverwachte hoek hulp van het Rode Kruis. “Ze vroegen ons in hoeverre onze activiteiten te lijden hadden ten gevolge van de crisis. Eenvoudig: omdat we niets meer konden inzamelen, konden we dus ook niets meer verdelen onder de gezinnen. Het Rode Kruis gaf aan interesse hebben in een samenwerking met Juupu, omdat we een unieke werkwijze hebben. En ook vanwege de doelgroep jongeren en de diversiteit binnen onze club”, vertelt Ceriel. Na een zeer uitgebreide screening door het hoofdkantoor van Rode Kruis kwam er groen licht: de samenwerking was een feit. Dat betekende dat het Rode Kruis de gezinnen die Juupu tijdelijk niet meer kon ondersteunen ging voorzien van vers-pakketten. Die waren dan afkomstig van boeren uit heel Nederland, die vanwege de crisis hun producten niet konden exporteren of verkopen aan restaurants. “De boeren zaten met mooie waardevolle en gezonde producten in hun maag. Dankzij de samenwerking met het Rode Kruis hebben we de afgelopen maanden met dit voedsel toch nog zo’n 350 magen kunnen vullen.”

Vervolg samenwerking
Nu boeren hun goederen weer verkocht krijgen en ook de scholen hun deuren weer openen (en inzamelingen dus weer mogelijk zijn) komt aan het uitdelen van pakketten, afkomstig van de boeren door heel Nederland, een einde. “De officiële laatste uitgifte hebben we vorige week afgerond. Als Juupu gaan we in ieder geval bij aanvang van het nieuwe onderwijsjaar de inzamelingsacties op scholen weer oppakken. Op creatieve wijze moet dat lukken!”, vertelt Ceriel. Maar daarmee komt er niet een einde aan de samenwerking met Rode Kruis, die officieel loopt tot december van dit jaar. “Er zitten nog een aantal plannen in de pijplijn die we samen oppakken, maar daar mag ik nog niks over zeggen. Met het Rode Kruis als samenwerkingspartner wordt je slagvaardigheid vele malen groter. Het gaat om een mondiale organisatie die wereldwijd verschil weet te maken, daar waar de nood het hoogst is. Hoe bijzonder is het dan ook dat juist Juupu gekozen is geworden voor een samenwerking? Wat ons betreft een duidelijk signaal naar de gevestigde orde en het oude systeem van armoedebestrijding”, aldus Ceriel.

Bron: thuisinmaastricht.nl

Nominatie Puck en Juul Young Impact Awards

Bij tegenslag gewoon door blijven gaan. Anders durven denken en doen. Tijd en energie steken in het helpen van anderen en het verbeteren van de wereld. Kortom: het verschil maken. Dát verdient een steuntje in de rug.

Dit jaar worden voor de vierde keer de Young Impact Awards uitgereikt. Met deze uitreiking laten we aan heel Nederland zien dat jongeren vandaag al het verschil maken!

Een maand geleden ontvingen Puck en Juul onderstaand bericht:

“Op basis van tips van gemeenten, welzijns- en jongerenorganisaties, research en het nominatieformulier op de site van Young Impact is een longlist van genomineerden opgesteld. Uit de longlist is door Young Impact een shortlist samengesteld waaruit vervolgens 18 genomineerden zijn gekozen die net dat stapje extra hebben gezet en inspireren door hun doorzettingsvermogen, originaliteit of daadkracht. En jullie zijn 1 van deze 18!”

Er worden 6 awards uitgereikt in de categorieën Environment, Education, Creativity, Health, Community en Coronahulp. Die laatste categorie introduceerden we naar aanleiding van alle mooie initiatieven die jongeren ontplooien tijdens de huidige coronacrisis. In iedere categorie zijn 3 jongeren genomineerd.

In elke categorie zijn er drie genomineerden op wie er middels een stemtool op de website van Young Impact gestemd kan worden.
Puck en Juul zijn genomineerd in de Categorie Community en via onderstaande link kun jij je stem uitbrengen.
https://youngimpact.nl/stemmen/#

Er kan gestemd worden tot 15 mei.
De 6 winnaars maken vervolgens kans op de George Maduro Prijs. De winnaar van de George Maduro Prijs wordt dit jaar gekozen door een prominente vakjury waarvan de namen later bekend gemaakt worden.

De George Maduro Prijs is dé ultieme onderscheiding voor een jongere die zich belangeloos inzet voor een ander of de maatschappij. De Award wordt gesponsord door Madurodam, vandaar de naam. George Maduro was een jonge verzetsheld die vlak voor de bevrijding is overleden. De ouders van George wilden de herinnering aan hun gestorven zoon graag levend houden. Omdat zij bevriend waren met de oprichtster van Madurodam, schonken zij het startkapitaal voor de kleinste stad ter wereld die de naam van hun zoon zou gaan dragen: Madurodam. Met het winnen van deze award mag je in de voetsporen van George Maduro treden.

 

Foto: Jeroen van Roij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ambassadeur Juupu: Maren Slangen

Inmiddels 27 lentes jong, geboren en getogen in het mooie Berg en Dal (bij Nijmegen), waar zij als tiener al begon met het organiseren voor kinderfeestjes voor alle kinderen in de straat; niemand was jarig, maar zo wist ze zeker dat elk kind een aantal keer per jaar een feestje had.

Na het afronden van het gymnasium in Nijmegen was ze klaar met de ‘bubbel’ en daarom naar het buitenland. Eerst Berlijn, daarna Bandung (Indonesië). Teruggekomen naar Nederland om in Maastricht aan het University College te studeren. Geweldige studie, ook weer zo’n bubbel. Dus weer met enige regelmaat in het buitenland te vinden.

Het behalen van de bachelor markeerde een omslag; definitief naar het buitenland lonkte, maar voor de liefde toch nog even in Maastricht gebleven. Dat ‘even’ jaar: de liefde bleef, maar het buitenland lonkt niet meere Maastrichtse gemeenteraad bleek een mooi podium om te knokken tegen armoede – en dan vooral onder kinderen. Ieder kind verdient een feestje. En waarom aan de andere kant van de wereld helpen, als het ook naast de deur keihard nodig is?

“Hoe ver je gaat, heeft met afstand niets te maken.”

 

De relatie tussen Juupu en Maren is al vroeg ontstaan. Al in 2018 zaten Puck en Juul in café ‘de Tribunal’ gezellig aan een cappuccino om het eerste Juupu symposium voor te bespreken. Maren was één van de sprekers die op het UWC Maastricht een lezing gaf over het thema: What’s in it for me? Egoïsme vs. Altruïsme. 

Sindsdien is het contact enkel hechter geworden en is er geregeld contact over het wel en wee in het Maastrichtse en de uitdagingen die getrotseerd worden. 

Maren is als een mentor voor Puck en Juul en juist die rijkdom willen beiden nu ook delen met álle jongeren van Juupu.

Met Maren als ambassadeur, breekt er een nieuw seizoen aan waarbij kennis, inzicht en daadkracht ervoor zal zorgen dat Juupu als beweging nog meer mag gaan bloeien. 

 

Waarom ben jij ambassadeur van Juupu geworden?

Juupu is een initiatief dat doet waar het voor staat. Ik voel me verbonden met de waarden die Juupu uitdraagt. Het hoeft niet altijd een groots gebaar te zijn om grote impact te maken: deze jongeren begrijpen en voelen goed dat het de kleine dingen zijn die verschil maken. Aan het maken van dat verschil draag ik op deze manier graag een steentje bij. 

 

Waar denk jij Juupu te kunnen ondersteunen?

 

Lang dacht ik dat mijn ‘vlotte babbel’ me vooral problemen opleverde, maar nu zet ik het in voor datgene waar ik in geloof. De kracht van het gesproken woord is enorm, maar niet voor iedereen een gegeven. Ik zal niet schromen op de kracht van Juupu van de daken te schreeuwen, maar wil ook met bedrijven en organisaties het gesprek aan hoe zij Juupu op een laagdrempelige manier kunnen ondersteunen.  

Welke boodschap heb jij voor de jongeren van Juupu?

 

Blijf het verschil maken! Positieve verandering breng je door dicht bij jezelf te blijven, nooit door jezelf te veranderen voor anderen. 


Foto: Aron Nijs

 

Juupu goede doel van Jan Linders Tongerseweg 2020

We zijn enorm dankbaar het goede doel te mogen zijn van Jan Linders Maastricht Tongerseweg. Met deze samenwerking kunnen we nog meer mensen in Gemeente Maastricht ondersteunen die nét buiten de boot vallen. De zorgprofessionals van Sociaal Team Daalhof Mariaberg en Sociaal Team Malberg-Boschpoort weten exact welke mensen in de omgeving van de supermarkt deze extra steun goed kunnen gebruiken.

Samen maken we er ongetwijfeld een groot succes van! Helpen jullie ook mee?

Volg ons om te weten te komen wanneer we een extra actie organiseren op deze locatie. 

Artikel De Limburger

Zweden heeft Greta, Limburg heeft deze kanjers… Zomaar een aantal jongeren die de wereld een stukje mooier maken. Maak plaats voor een nieuwe generatie wereldverbeteraars!

Juul (18) en Puck (16) proberen met Juupu aandacht te vragen voor mensen die het met minder moeten doen, op financieel of sociaal vlak. Daarnaast willen we jongeren aanmoedigen om vrijwilligerswerk te doen. „Onze vader begon tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 met vrijwilligerswerk. Wij wilden ook helpen, maar volgens de organisatie waren we te jong. Daarom hebben we een eigen initiatief opgericht.”

Lees hier het hele verhaal van Juul en Puck en drie andere jonge, Limburgse wereldverbeteraars.

Burgerkracht samenwerking

In juni organiseerde juupu samen met Burgerkracht Limburg twee themadagen in het Porta Mosana College in Maastricht. Aanleiding was de wens van deze jongeren om meer bewustzijn te creëren onder hun leeftijdsgenoten over thema’s als Positieve Gezondheid, armoede en burgerschap. Onder de naam ‘Jong Geleerd is Jong Gedaan’ boden zij diverse workshops aan de brugklassers op hun school aan. Het was een groot succes voor zowel de brugklassers als de juupujongeren zelf, die lieten zien dat ze met weinig ondersteuning dergelijke themadagen kunnen organiseren. Zij hadden de regie in eigen hand.  Lees verder op pagina 15.