Financiële Verantwoording

Financiële Verantwoording

De Stichting publiceert hier binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar een financiële verantwoording van het laatste boekjaar (en voorgaande boekjaren ter vergelijking). Uit deze financiële verantwoording blijkt o.a. de verhouding van de beheerkosten van de Stichting tot de bestedingen.

Deze financiële verantwoording bestaat uit:

  • Balans
  • Toelichting Balans
  • Winst- en verliesrekening
  • Toelichting winst- en verliesrekening
  • Algemene toelichting over het afgelopen boekjaar