Jongerenbeweging Juupu bundelt krachten met Rode Kruis

De coronacrisis heeft Juupu, een jongerenbeweging die een steentje wil bijdragen in de armoedebestrijding van Maastricht, een bijzondere samenwerking opgeleverd. Het Rode Kruis benaderde namelijk dit goede doel om de krachten te bundelen. Voor het nog relatief kleine Juupu is het een ongekende erkenning dat de internationale organisatie wil samenwerken. “Ze erkennen het nieuwe geluid, de frisse kijk en onvoorwaardelijke inzet van, voor en door jongeren van Juupu”, aldus Ceriel Knols, mede-oprichter.

Juupu is een initiatief van Juul (18) en Puck (16) Knols. Broer en zus wilden al vroeg in hun leven iets doen voor mensen die leven in armoede; aan de ene kant praktische hulp bieden, aan de andere kant bewustwording creëren onder de bevolking over dit probleem. Dankzij hun inzet kwamen er onder meer voedselinzamelpunten op Maastrichtse scholen. De hier opgehaalde producten worden verdeeld over uitgiftepunten, waarna zo’n 130 gezinnen op regelmatige basis van een voedselpakket worden voorzien. Dit zijn families die wel leven in armoede maar te veel verdienen om in aanmerking te komen voor de voedselbank. Juupu organiseert daarnaast ook workshops, themadagen, symposia en gastlessen rondom armoede. Er zijn inmiddels naast initiatiefnemers Juul en Puck honderd jongeren aan de slag binnen Juupu. En dat allemaal met behulp van vader Ceriel. Hij zet zich al langer vrijwillig in voor organisaties die mensen helpen die het wat minder breed hebben.

Coronacrisis
Omdat vanwege de coronacrisis deelnemende scholen hun deuren tijdelijk voor onderwijs moesten sluiten, kon er ook een tijd lang geen voedsel worden ingezameld. En toen kwam daar uit onverwachte hoek hulp van het Rode Kruis. “Ze vroegen ons in hoeverre onze activiteiten te lijden hadden ten gevolge van de crisis. Eenvoudig: omdat we niets meer konden inzamelen, konden we dus ook niets meer verdelen onder de gezinnen. Het Rode Kruis gaf aan interesse hebben in een samenwerking met Juupu, omdat we een unieke werkwijze hebben. En ook vanwege de doelgroep jongeren en de diversiteit binnen onze club”, vertelt Ceriel. Na een zeer uitgebreide screening door het hoofdkantoor van Rode Kruis kwam er groen licht: de samenwerking was een feit. Dat betekende dat het Rode Kruis de gezinnen die Juupu tijdelijk niet meer kon ondersteunen ging voorzien van vers-pakketten. Die waren dan afkomstig van boeren uit heel Nederland, die vanwege de crisis hun producten niet konden exporteren of verkopen aan restaurants. “De boeren zaten met mooie waardevolle en gezonde producten in hun maag. Dankzij de samenwerking met het Rode Kruis hebben we de afgelopen maanden met dit voedsel toch nog zo’n 350 magen kunnen vullen.”

Vervolg samenwerking
Nu boeren hun goederen weer verkocht krijgen en ook de scholen hun deuren weer openen (en inzamelingen dus weer mogelijk zijn) komt aan het uitdelen van pakketten, afkomstig van de boeren door heel Nederland, een einde. “De officiële laatste uitgifte hebben we vorige week afgerond. Als Juupu gaan we in ieder geval bij aanvang van het nieuwe onderwijsjaar de inzamelingsacties op scholen weer oppakken. Op creatieve wijze moet dat lukken!”, vertelt Ceriel. Maar daarmee komt er niet een einde aan de samenwerking met Rode Kruis, die officieel loopt tot december van dit jaar. “Er zitten nog een aantal plannen in de pijplijn die we samen oppakken, maar daar mag ik nog niks over zeggen. Met het Rode Kruis als samenwerkingspartner wordt je slagvaardigheid vele malen groter. Het gaat om een mondiale organisatie die wereldwijd verschil weet te maken, daar waar de nood het hoogst is. Hoe bijzonder is het dan ook dat juist Juupu gekozen is geworden voor een samenwerking? Wat ons betreft een duidelijk signaal naar de gevestigde orde en het oude systeem van armoedebestrijding”, aldus Ceriel.

Bron: thuisinmaastricht.nl

Comments are closed.