Burgerkracht samenwerking

In juni organiseerde juupu samen met Burgerkracht Limburg twee themadagen in het Porta Mosana College in Maastricht. Aanleiding was de wens van deze jongeren om meer bewustzijn te creëren onder hun leeftijdsgenoten over thema’s als Positieve Gezondheid, armoede en burgerschap. Onder de naam ‘Jong Geleerd is Jong Gedaan’ boden zij diverse workshops aan de brugklassers op hun school aan. Het was een groot succes voor zowel de brugklassers als de juupujongeren zelf, die lieten zien dat ze met weinig ondersteuning dergelijke themadagen kunnen organiseren. Zij hadden de regie in eigen hand.  Lees verder op pagina 15.

Comments are closed.