Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Juupu organiseert al succesvol inzamelingen op scholen tbv lokale voedselbanken die mensen ondersteunen die niet in aanmerking komen voor de reguliere voorzieningen. Laagdrempelig, eenvoudig met direct effect, kennismaking met inzet voor anderen.

Momenteel ondersteunt Juupu 150 huishoudens via 6 uitgiftepunten, met hulp van 5 scholen.

Juupu organiseert ook al workshop gastcolleges en symposia met als werktitel: What’s in it for me? Egoïsme vs Altruïsme. Jongeren worden geïnformeerd, geconfronteerd, geïnspireerd en geactiveerd aan de slag te gaan met deze stelling met als doel een eigen mening te vormen een handen en voeten te geven aan ambities en dromen.

Informeren, visie bepaling, introductie maatschappelijke diensttijd.

Juupu heeft daarnaast als laatste stap een App bedacht die het voor jongeren, en ieder andere persoon die zich in wil zetten voor een ander, eenvoudig maakt om tot duurzame,

effectieve en dankbare inzet over te gaan.

De app zorgt ervoor dat aanbieders en vragers van maatschappelijke stages en vrijwilligerswerk elkaar makkelijk kunnen vinden. De app maakt in één oogopslag duidelijk

waar jongeren zich voor kunnen inzetten in hun eigen omgeving.