Beloningsbeleid

Beloningsbeleid voor bestuurders

De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld conform het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies.

Beloningsbeleid overig

Juupu heeft geen medewerkers in dienst en werkt met vrijwilligers, die geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en eventueel een vrijwilligersvergoeding.